Reparacions de xapa i pintura i revisons minucioses

GSX Carrosseria - Taller de xapa i pintura a Lleida

Tots el vehicles reparats de xapa i pintura son revisats minuciosament abans de ser lliurats tan en l’aspecte d’acabat de xapa i pintura com en l’apartat de mecànica i electricitat.

Si observem algun defecte aliè a la reparació de xapa i pintura li fem un pressupost amb unes condicions especials i li proposem repararlo, si vostè ho vol.

El moment de la reparació de xapa i pintura és un bon moment per a fer les reparacions complementaries d’urgència, que hauria fer al poc temps de sortir del nostre taller, el que li suposaria una pèrdua de temps addicional i possiblement unes condicions econòmiques menys favorables.